Hoe maak ik winst?

Door iets te verkopen tegen een prijs die hoger ligt dan mijn inkoopprijs vermeerderd met de kosten voor eventuele toevoegingen waaronder het meerwerk en eventuele transactiekosten. Dat is logisch en wat verkoop ik […]

Definitie van succes

Het begrip ‘succes’ is niet eenduidig definieerbaar en toch ga ik het proberen. Ik ben succesvol wanneer ik een door mij gesteld doel binnen de door mij gestelde criteria bereik. Deze […]