Algemeen

Vakantietijd

Ik herinner mij nog mijn eerste jaren als vertegenwoordiger bij Danka. Elke maand hetzelfde target; vakantie of geen vakantie. Toen ik een paar jaar later startte als verkoper van Exact […]