Ander woord voor ….

Kunnen we het woord crisis door groei of ontwikkeling vervangen? Er gaat zo’n fckng negatieve lading vanuit. Rot op met je crisis, het is groei, ontwikkeling of verandering, wellicht is dat laatste het beste, want groei wordt altijd uitgedrukt in getallen. En ontwikkeling ligt meer in de lijn van vereenvoudiging, afrollen, afwikkelen. Ja, verandering, verandering van omstandigheden, wensen en verwachtingen. Het oude status quo – bestaande toestand – is niet meer of moet zich zelf opnieuw vinden. En wij houden niet van verandering. Alles blijft anders.