Autarkie

Autarkie is het streven om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen. Zelfverzorging of zelfvoorziening zijn synoniemen voor dit streven, zelfvoorzienendheid voor de toestand van autarkie.

Wikipedia

Ik was 12 jaar en ging voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Ik had nog nooit in mijn leven een boek gelezen en mijn kennis van taal was nihil. Praten deden wij thuis niet :) en met mijn vrienden speelde ik alleen stoeprandje, soldaatje en knikkeren.

Ik weet nog goed hoe ik voor het eerst kennis maakte met het woord autarkie. Ik vond het een magisch woord en was supertrots op het geleerde dat ik het heel patserig aan Henk Bongaerts moest vertellen toen we stonden te wachten voor de ingang van zwembad de Bosberg. Henk kon veel beter zwemmen dan ik, lol.

Vandaag luister ik een podcast ‘De Wereld op zijn Kop’ waarin ‘het probleem van de zorg’ besproken wordt als ik mij zelf de vraag stel hoe we dat kunnen verbeteren. De woorden autarkie en autonomie schieten door mijn gedachten.

Look deeper

Het probleem van de zorg zit dieper dan dat we aannemen. Het probleem is ontstaan in het basisonderwijs waarbij leraren worden gedwongen tot onophoudelijk meten en testen. Leraren die overspoelt worden en niet meer vanuit gevoel les mogen geven. Leraren die zo aangelijnd zijn en dat ook overdragen op de kinderen in hun klaslokaal. Er is een wereld ontstaan waarin iedereen moet stilzitten en luisteren. Kun je dat niet? Dan helpt het systeem je aan een pilletje. Er wordt ons geleerd dat alle problemen zijn op te lossen met een pilletje. Dit is het moment waarop kinderen hun autarkie verliezen. Ze leren te vertrouwen op externe input opdat ze kunnen functioneren, opdat ze voldoen aan de eisen van het systeem.

Ik weet niet hoe het komt dat ik zo totaal anders denk. In de opvoeding van Luca en Gio hebben wij altijd geprobeerd om zelf een weg te vinden. Ook overleg met anderen hoorde en paste daarbij. Ik zie Natascha nog bij ons aan tafel zitten als Peet het idee krijgt dat ik moeite heb met haar meegaande – geduldige – manier van opvoeden. Dat was niet zo. Ik denk dat kinderen gebaat zijn bij verschillende opvoedstijlen. Na een gesprek waren we daar wel uit.
Ik zie ons ook om tafel zitten met allemaal benoemde specialisten die stuk voor stuk streven naar meer controle, meer regelmaat, meer dwang, meer structuur en het ultieme redmiddel, de pilletjes.

Waar ligt de oorzaak?

De problemen in de zorg worden naar mijn mening veroorzaakt door het gebrek aan eigen verantwoordelijkheid, gebrek aan autarkie, gebrek aan autonomie, ja, wow, gebrek aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen! We vertrouwen meer in een ander dan in ons zelf.
Ik wil graag, heel erg graag, andere mensen geloven. Dat is namelijk heel gemakkelijk. Ik ga er dan ook van uit dat iedereen de waarheid spreekt, maar heb wel geleerd om verhalen als meningen te zien en niet als waarheden. Dat geldt ook voor mijn verhalen.

Hoe kunnen we de zorg verbeteren?

Daar is geen eenvoudig of kort antwoord op te geven. Ik denk dat ons systeem dermate strak is ingericht en aangestuurd wordt op basis van verkeerde parameters. Als ik zelf een voorzet mag doen dan kan ik niet anders dan pleiten voor directe opschaling en tegelijkertijd werken aan het verbeteren van de leefstijl van het Nederlandse volk. Een regering kan hier heel veel positieve gezondheidsbevorderende maatregelen nemen. Heel erg veel.

Ik herinner me een discussie met de directeur van de school waar Gio zat. Ik belde haar over de drankautomaat in de kantine, 30% van alle posities was gevuld met Coca Cola. Ik stelde haar voor het goede voorbeeld te geven en die automaat te vervangen door een bronwater. Dat kinderen hun blikje soda dan buiten de deur halen, veegde ik van tafel als een onzinnig argument, eigenlijk te kinderachtig voor woorden, dat zo iemand leiding mag geven over deze school, een gymnasium nota bene. Je geeft als school gewoon het goede voorbeeld. Leer kinderen water drinken. Zo fckng simpel!

Autonomie, zelfvertrouwen. Zelf doen. Daar waar het jouw lichaam en geestelijke gezondheid betreft, neem je je eigen verantwoordelijkheid.

Nulhypthese (H0) – ander woord voor ongefundeerde bewering:
Als ieder mens 2 tot 3 liter water per dag drinkt dan zal de vraag naar lichamelijke en geestelijke zorg halveren en hoef ik me niet zo totaal onzinnig te laten testen om te bewijzen dat ik gezond ben.

NS
Peet is gewoon de beste moeder die een zoon zich maar kan wensen!

NNS
En wat doe ik? Ik streef een gezonde leefstijl na en dat draag ik actief uit. 16 uur per dag eet ik niet, ik drink veel water, cultiveer zelf probiotica, sport, yoga, tokkel op mijn gitaar en laat af door te schrijven en soms heel hard te schreeuwen.

NNNS
En ja, natuurlijk vreet ik me soms helemaal kapot aan croissants of heerlijke knapperige wafels maar nooit zonder compensatie.

NNNNS
Mijn frustraties over het regeringsbeleid zijn niet gezond. De manier waarop ik mij uit is niet zoals ik het wil. Ik zoek naar een manier om om te gaan met de dwaling van de overheid die mij hindert in mijn bewegingsvrijheid, maar nog meer het beeld dat ik krijg van de toekomst voor Luca en Gio zoals die zich nu voor mij ogen ontplooit. Tot die tijd, schrijf ik.

NNNNNS
Kom op, we kunnen beter.